Chystáte se k nám na bowling? Využijte naši ONLINE rezervaci.

PROVOZNÍ ŘÁD

1. Do hracího bowlingového prostoru je povolen vstup pouze osobám v bowlingové obuvi, kterou je možno si zapůjčit v bowlingovém centru.
2. Zjevně podnapilé osoby nebo osoby pod vlivem návykových a psychotropních látek má obsluha právo vykázat z bowlingového prostoru.
3. Z důvodu možného poškození bowlingového zařízení je hráč povinen řídit se pokyny obsluhy.

Zejména nesmí:
A) Vstupovat za černou přešlapovou čáru
B) Vhodit kouli na dráhu, pokud není zapnutá, tzn. nesvítí červené světlo
C) Vhodit kouli na dráhu, pokud je stažena shrnovací závora
D) Pokračovat ve hře, pokud se nevracejí koule
E) Vstupovat na dráhu s jídlem a pitím, s cigaretou, doutníkem či dýmkou
F) Ohrožovat nevhodným chováním hru ostatních hráčů

Za porušení bodu A nebo B bude od provinilé osoby požadována pokuta 200,– Kč, za porušení bodu C pokuta 500,– Kč na odstranění škod způsobených tímto jednáním.

4. Při použití vlastního vybavení přebírá hráč plnou hmotnou odpovědnost za případné poškození tohoto vybavení, zároveň zodpovídá za případné poškození hracího zařízení způsobené jeho vybavením.
5. Pokud nastane na hracím zařízení závada, jsou hráči povinni neprodleně přerušit hru a závadu nahlásit obsluze.
6. Prostor rozběhu před čárou odhozu je upraven speciálním přípravkem a je vysoce kluzký. Upozorňujeme nezkušené hráče na riziko uklouznutí, pádu a zranění.
7. Obsluha je oprávněna ukončit hru po uplynutí předem sjednané doby bez ohledu na stav rozehranosti hry.
8. V případě poškození dráhy nebo zařízení centra má provozovatel podniku právo na náhradu způsobené škody.
9. Pokud návštěvník poruší zásady stanované v tomto řádu, je personál oprávněn ukončit hru a vykázat jej z bowlingového prostoru.
10. Při výběru koulí pro hru je nutné dbát na váhu koule. Číslo uvedené na kouli znamená váhu v librách (1libra = 0,45kg)
11. V prostoru rozběžiště dráhy (dřevěná plocha) nesmí hráči konzumovat nápoje, jídla a kouřit.
12. Hráči a návštěvníci jsou povinni se tímto provozním řádem řídit. Zaházení a ukončení provozu je stanoveno otevírací dobou podniku a návštěvníci jsou povinni ji respektovat.

 

Rezervace bowlingových drah

Rezervace bowlingových drah se provádí:
a.    Osobně u obsluhy bowlingu
b.    Na telefonním čísle 515 228 190
c.    Online na internetových stránkách www.bowlingbar-primetice.cz
Rezervací se rozumí sjednání dne, doby začátku a konec hrací doby a čísla dráhy na jméno.
V případě zpoždění, je rezervace platná maximálně 15 minut od sjednaného začátku. Po skončení této doby je obsluha bowlingu oprávněna obsadit dráhu jiným zájemcem.

TOP